آگهی

VW-Beetle-1974

فولکس واگن Standard

مدل ۱۹۷۴
رنگ قرمز

تلفن ۰۹۳۵۴۹۱۵۵۲۱

یکسال بیمه و معاینه فنی – سفارش US

VW-Beetle-1969

فولکس واگن ۱۳۰۰

مدل ۱۹۶۹
رنگ سفید

تلفن : ٠٩١۴٧۸۴٩١۸۴

 

VW-Bus-1973

VW-Beetle-1300

فولکس واگن ۱۳۰۰

مدل ۱۹۶۴
رنگ قرمز

تلفن : ۰۹۱۵۳۰۹۲۳۴۲

Photo

VW-Beetle-1303S

فولکس واگن ۱۳۰۳S

مدل ۱۹۷۳
کارکرد ۱۶۱۰۰۰
رنگ آبی متالیک
تلفن : ۰۹۱۱۶۰۰۲۵۴۴